Emerytura nauczycielska

Emerytura nauczycielska

Prawo do emerytury na terenie Polski ma każdy człowiek, wykonujący dany zawód. Takie prawo ma, więc także nauczyciel, zaś emerytura określana jest tutaj na podstawie zasad, jakie to zostały zapisane w Karcie Nauczyciela. Jedna z najważniejszych kwestii, jaka to nieodłącznie związana jest z emerytura nauczyciela, jest pewne zabezpieczenie polegające na odpowiednim stażu ubezpieczenia. Nauczycieli, którzy to urodzili się przed rokiem 1949 obowiązuje emerytura, która to jest wypłacana bez względu na wiek. W tym przypadku każdy nauczyciel musi posiadać odpowiedni staż ubezpieczenia, a także wykonywać swój zawód przez dwadzieścia lat. Musi tutaj zostać spełniony także warunek, że potencjalne przejście na emeryturę musi zaistnieć jedynie na wniosek samego nauczyciela. Najczęściej jednak w praktyce taki wniosek wysuwa dyrektor placówki, w jakiej to nauczyciel pracował. Jest to istotne także wówczas, kiedy szkoła ulega likwidacji, bądź też zmniejsza ilość planowanych etatów. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, kiedy to szkoła nie może zatrudnić nauczyciela na pełny etat. Wcześniejsza emerytura może także przysługiwać tym nauczycielom, których to stosunek umowy o pracę właśnie wygasa. W tym momencie nauczyciele jest w stanie nieczynnym a tym samym może starać się o przejście na emeryturę.

Comments

comments