Drugi i trzeci filar polskiego systemu emerytalnego

Drugi i trzeci filar polskiego systemu emerytalnego

Drugi filar polega na obowiązkowym odprowadzaniu składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Odbywa się to za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każda osoba podejmująca zatrudnienie ma obowiązek w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę wybrać fundusz emerytalny. Jeśli nie zrobi ona tego, to otrzyma wezwanie do zawarcia umowy. Gdy zignorujemy również to ostrzeżenie wtedy też zostaniemy przydzieleni już losowo do funduszu. Obecnie wiele takich funduszy nakłania obywateli do skorzystania z właśnie ich usług. Warto przed podjęciem decyzji zapoznać się z opiniami i sytuacją finansową funduszu. Co ciekawe w przypadku drugiego filaru w razie śmierci osoby odprowadzającej składki, świadczenie przechodzi na potomstwo. Ulega ono dziedziczeniu ale też realnie podnosi wielkość emerytury. Z trzeciego filaru korzystają zazwyczaj osoby dobrze zarabiające. Większość społeczeństwa nie stać bowiem na odkładanie dodatkowych składek. Trzeci filar wykorzystuje pracownicze programy emerytalne oraz indywidualne konta. Według idei systemu emerytalnego pierwszy i drugi filar powinny w zupełności wystarczyć na zapewnienie odpowiednich standardów życia emeryta. W rzeczywistości jednak jeśli pracownik chce utrzymać nadal wysoki poziom życia, powinien pomyśleć o ostatnim, trzecim filarze emerytalnym.

Comments

comments