Czym są pomostówki i kto może je otrzymać

Czym są pomostówki i kto może je otrzymać

Pracownicy, którzy przed tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym roku pracowali w niekorzystnym dla siebie środowisku mogą starać się o przyznanie wcześniejszego świadczenia. Jest nim emerytura pomostowa przyznawana na czas określony. Po dwu tysięcznym ósmym roku liczba zawodów, w których można starać się o te kwoty została ograniczona. Wciąż jednak do profesji uprzywilejowanych pod tym względem należą maszyniści, hutnicy i kierowcy pracujący w transporcie publicznym. Inne dodatkowe fundusze mogą otrzymać nauczyciele z minimum trzydziestoletnim stażem. W wieku pięćdziesięciu pięciu lat mogą oni starać się o świadczenie kompensacyjne, bez względu na płeć. Obecne przepisy już przewidują pewne ograniczenia. Nauczyciele mogą się domagać tych funduszy jedynie do końca dwa tysiące czternastego roku. Później przewiduje się podniesie wieku uprawniającego do tych świadczeń. Przedemerytalne fundusze może otrzymać także pracownik, który stracił zatrudnienie po co najmniej sześciu miesiącach pracy. Przyczyna tego musiała jednak leżeć po stronie pracodawcy. Dotyczy to pracowników w wieku pięćdziesięciu pięciu lat i sześćdziesięciu w zależności od płci. Jeśli dana firma ogłosiła upadłość staż pracy może być krótszy i wynosić tylko dwadzieścia lub dwadzieścia pięć lat. Osoby takie muszą najpierw jednak pobrać zasiłek dla bez robotnych, a dopiero później złożyć wniosek.

Comments

comments