Czym jest ubezpieczenie

Czym jest ubezpieczenie

Jeśli chcemy zacząć dyskusję dotyczącą ubezpieczeń musimy przede wszystkim dokładnie wiedzieć, czym jest ubezpieczenie. Każdy z nas przynajmniej kilka razy w życiu zetknął się z tym terminem. Mało kto potrafi jednak dokładnie je zdefiniować. W literaturze znajdziemy rozmaite definicje ubezpieczeń, które stawiają nacisk na zupełnie inny aspekt tego terminu. Najprostszą definicję ubezpieczenia podaje słownik języka polskiego. W jego ujęciu ubezpieczenie to nic innego jak jakieś urządzenie, którego zadaniem jest zapewnienie nam ochrony przed czymś, co z jakiegoś powodu może być dla nas niebezpieczne. Kolejną definicję ubezpieczenia podaje Jan Łazowski. On stawia nacisk na podkreślenie, że ubezpieczenie jest urządzeniem o charakterze gospodarczym. Urządzenia te mają za zadanie pokrywanie powstałych w wyniku zdarzeń losowych potrzeb materialnych jednostek, które zdecydowały się na zawarcie ściśle określonej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Autorem kolejnej definicji ubezpieczeń jest Antoni Banasiński. W jego przypadku zauważymy, że definicja ubezpieczeń stawia nacisk na bycie multiregulatorem różnych procesów, które zachodzą w gospodarce. Wszystkie te procesy mogą zostać zakłócone przez rozmaite zdarzenia losowe, a zadaniem ubezpieczeń jest właśnie przywrócenie równowagi w systemie gospodarki narodowej. Jak widać fachowe definicje ubezpieczeń wcale nie są proste i mało skomplikowane.

Comments

comments