Czym jest ubezpieczenie

Czym jest ubezpieczenie

Z pewnością każdy z nas słyszał termin ubezpieczenie. Nie każdy jednak potrafi je zdefiniować. Określenia tego pojęcia są różne w zależności od tego na jakie źródło się powołamy. Definicję ubezpieczeń znajdziemy między innymi w Słowniku Języka Polskiego. Publikacja ta określa ubezpieczenie jako urządzenie lub instrument, którego zadaniem jest ochrona czegoś lub też kogoś. Może ono także pełnić funkcję zapobiegającą pojawieniu się czegoś, co jest dla danej osoby niekorzystne. Jan Łazowski definiuje ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze. Jego celem jest pokrycie potrzeb majątkowych, które pojawiły się u danej jednostki w sposób nagły w wyniku działania różnorakich czynników losowych. Antoni Banasiński podaje jeszcze inną definicję pojęcia ubezpieczenie. W jego mniemaniu ubezpieczenie to multiregulator wszelkich procesów rozwojowych, które zachodzą w gospodarce narodowej,a które jednocześnie mogą być zakłócane przez różnorakie zdarzenia losowe. Zadaniem ubezpieczenia jest więc regulowanie strat, które powstają w efekcie owych zdarzeń losowych. Banasiński określa nawet, co uważa za zdarzenia losowe. W jego ujęciu są to wszelkie klęski żywiołowe oraz niebezpieczne wypadki. Co ciekawe, nie określa on dokładnie co rozumie pod pojęciem wypadków niebezpiecznych. Definicja ta wydaje się więc być lekko niedopracowana i mało precyzyjna. Większość z nas definiuje ubezpieczenie jako wypłatę należnych nam z tytułu określonej umowy pieniędzy, które wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe.

Comments

comments