Czym jest emerytura

Czym jest emerytura

Kiedy mówimy o emeryturze z całą pewnością musimy na początku dokładnie wyjaśnić czym ona w ogóle jest. Pojęcie emerytury znane jest każdemu z nas. Nie każdy jednak potrafi dokładnie je zdefiniować. Czym więc jest emerytura? Najprościej można ją zdefiniować jako świadczenie pieniężne, które wypłacane jest dopiero po spełnieniu określonych kryteriów. Jednym z tych kryteriów jest oczywiście osiągnięcie określonego wieku. To właśnie wokół wieku emerytalnego toczą się obecnie najbardziej gorące dyskusje. Obecnie wiek emerytalny uległ wydłużeniu. Oznacza to, że świadczenie to będzie wypłacane znacznie później niż dotychczas. Aby emerytura mogła być wypłacana trzeba również wcześniej pracować. Nie dostanie emerytury ten, kto nie pracował. Staż pracy, który pozwala nam na nabycie świadczeń emerytalnych również jest ściśle określony. Nie wystarczy przepracować miesiąca aby emerytura po po osiągnięciu wieku emerytalnego była wypłacana. Definiując emeryturę nie można również pominąć jej celu. Świadczenie to wypłacane jest po to aby zabezpieczyć byt osób, które znalazły się w wieku emerytalnym i nie muszą już pracować. Często na dalszą pracę zarobkową nie pozwala im również kondycja fizyczna. To właśnie emerytura jest wtedy jedynym osiąganym dochodem tych osób, które zaprzestały już pracy zarobkowej.

Comments

comments