Czy wydłużenie wieku emerytalnego to konieczność

Czy wydłużenie wieku emerytalnego to konieczność

Przez ostatnie kilkadziesiąt lat w naszym kraju wymiar wieku, kiedy można odejść na pełną emeryturę, pozostawał nie zmieniony. Mężczyźni odchodzili na emeryturę po ukończeniu 65 lat życia, natomiast w przypadku kobiet ten wiek wynosił 60 lat. Wyjątek stanowiły przypadki, kiedy można było odejść na tak zwana wcześniejszą emeryturę – w przypadku kobiet emerytura przysługiwała po skończeniu 55 roku życia i przepracowaniu łącznie 30 lat, w przypadku zaś mężczyzn taka emerytura przysługiwała po przepracowaniu co najmniej 35 lat oraz osiągnięciu wieku 60 lat. Od kilku lat jednak emerytury wcześniejsze zostały zniesione, podobnie jak tak zwane emerytury pomostowe. Podobny proces obserwujemy też w innych krajach Unii Europejskiej oraz w krajach wysoko uprzemysłowionych – wszędzie tam jest sukcesywnie podnoszony wiek emerytalny. Dzieje się tak generalnie z dwóch powodów – pierwszy z nich to z jednej strony wydłużenie się życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Sytuacja taka powoduje, że tyle samo lat osoby pracują na swoją przyszłą emeryturę, jednak pobierają ją znacznie dłużej niż to miało miejsce w przypadku powstawania obecnie obowiązujących rozwiązań emerytalnych. Druga kwestia to coraz mniejszy przyrost naturalny w wielu krajach, co powoduje, że coraz mniej osób pracuje na coraz wierszą ilość emerytów, a to w dłuższej perspektywie czasowej nie jest do udźwignięcia przez budżety poszczególnych krajów.

Comments

comments