Czy warto ubezpieczyć nieruchomość?

Czy warto ubezpieczyć nieruchomość?

Jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, poza potrzebami podstawowymi, jak choćby zaspokojenie głodu i pragnienia, jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa. Nie chodzi tutaj wyłącznie o ochronę przed słotą i zimnem, a także dzikimi zwierzętami, ale także o stworzenie swoistego azylu, przestrzeni, do której dostęp chronimy przed osobami nieupoważnionymi. Tą rolę spełnia mieszkanie, którego trwałymi użytkownikami akurat jesteśmy, niezależnie, czy jest naszą własnością, czy też należy do kogoś innego. Nic więc dziwnego, że mieszkanie, podobnie, a może nawet w większym stopniu niż samochód, stanowi dla nas najcenniejszą rzecz. Powstaje więc pytanie, skoro mieszkanie tyle dla nas znaczy, to powinniśmy je ubezpieczać? Pozornie ryzyko powstania szkody jest tu jeszcze mniejsze, niż w przypadku pojazdu. Mieszkania jako całości nie da się bowiem ukraść, a szkody, które w nim powstają, są na pewno znacznie rzadsze, niż wypadki samochodowe. Tym niemniej zdarzają się włamania do mieszkań, które są tym bardziej prawdopodobne, im droższe jest jego wyposażenie. W mieszkaniu, a szerzej w nieruchomości, także mogą zaistnieć zdarzenia, które spowodują jego całkowite lub częściowe zniszczenie – choćby poprzez pożar i zalanie. Wszystko to sprawia, że ubezpieczenie nieruchomości, zwłaszcza gdy jest ona naszym wymarzonym i wypielęgnowanym domem, jest warte poniesienia stosunkowo zresztą niedużej składki rocznej.

Comments

comments