Czy pracownicy mundurowi mogą należeć do OFE

Czy pracownicy mundurowi mogą należeć do OFE

Od dawna pracownicy służb mundurowych, a więc przykładowo żołnierze zawodowi czy policjanci, należą do innego systemu emerytalnego niż pracownicy cywilni. Pracodawca nie odprowadza za nich składek emerytalnych, ich emerytury są naliczane na zupełnie innych zasadach, niezależnie od powszechnego systemu emerytalnego. W roku 1999 weszła w życie reforma emerytalna, zgodnie z którą każdy urodzony po 31 grudnia 1968 roku jest obowiązany do uczestnictwa w jednych z otwartych funduszy emerytalnych, czy to na zasadzie własnego wyboru czy też wylosowania przez jeden z kilkunastu obecnych na polskim rynku funduszy. Ta reforma nie ma jednak zastosowania do funkcjonariuszy służb mundurowych – oni pozostali niejako w starym systemie emerytur mundurowych. Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, że pracownik służb mundurowych jest jednocześnie członkiem OFE. Będzie tak w sytuacji, kiedy przykładowo osoba jest zatrudniona przez kilka lat w zakładzie cywilnym i dokonała wyboru funduszu emerytalnego, gdzie pracodawca odprowadza część składki przeznaczonej na ubezpieczenie społeczne. Potem taka osoba decyduje się na wstąpienie do służb mundurowych i automatycznie wchodzi w system emerytur mundurowych. Jednak jej dotychczasowe uczestnictwo nie zostaje przekreślone – zostaje jakby tylko zawieszone, zebrany kapitał nadal jest inwestowany przez fundusz, a po osiągnięciu wieku emerytalnego osoba będzie miała z tego tytułu druga emeryturę.

Comments

comments