Czy można zmienić członkostwo w danym OFE

Czy można zmienić członkostwo w danym OFE

Od czasu powstania Otwartych Funduszy Emerytalnych, a więc od roku 1999, uczestnictwo w nich jest obowiązkowe dla tych osób, które urodziły się po dniu 31 grudnia 1968 roku oraz mają zatrudnienie, a więc odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne. Tak więc na indywidualnych kontach każdego takiego członka funduszu OFE gromadzone są środki finansowe i następnie inwestowane, zgodnie ze strategią danego funduszu oraz ogólnych zasad inwestowania tych pieniędzy, wytyczonych przez Komisje Nadzoru Finansowego. Czy uczestnik funduszu może zmienić fundusz emerytalny, na przykład w sytuacji, kiedy spostrzeże, że inny fundusz wypracowuje dla swoich członków większe zyski? Jest taka możliwość, można co 2 lata zmienić przynależność do danego funduszu emerytalnego, bez żadnych konsekwencji finansowych i ponoszenia dodatkowych opłat. Jeśli jednak zdecydujemy się do zmiany funduszu przed upływem 2 lat od momentu zapisania się do niego, jest to płatne, należy wnieść wtedy opłatę na konto starego funduszu w kwocie 80 złotych lub też 160 złotych, jeżeli postanowiliśmy zmienić fundusz przed upływem jednego roku uczestnictwa w danym funduszu. W praktyce nie opłaca się zmieniać często funduszu, gdyż wzrastają wtedy inne opłaty, a więc nasze pieniądze gromadzone na przyszłą emeryturę wypracowują mniejszy zysk.

Comments

comments