Zasady przyznawania emerytur

Zasady przyznawania emerytur

Jeśli w niedługim czasie mamy zamiar przejść na emeryturę wówczas to musimy zdawać sobie sprawę, że odbywa się to na pewnych ogólnych zasadach, którym trzeba sprostać. Decyzję o przejściu danej osoby na emeryturę podejmuje zawsze organ rentowy. Musi on być właściwy potencjalnej osobie. Osoba, jaka to ma zamiar przejść na emeryturę w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek a dopiero po jego pozytywnym rozpatrzeniu przejść na emeryturę. Podczas składania wniosków musimy także pamiętać o innych dokumentach, jakimi są: umowa o pracę, kwestionariusz osobowy, świadectwo pracy, oraz wypowiedzenie umowy o pracę. Dodatkowo należy złożyć do organu rentowego także dokument, który to potwierdzi wysokość naszego wynagrodzenia, oraz wysokość składek. Takie zaświadczenie wyda nam, więc Urząd Skarbowy. Wysokość emerytury, jaką to dana osoba ma dostawać regularnie każdego miesiąca musi w pierwszej kolejności zostać obliczona na podstawie wynagrodzenia, które to dostawaliśmy przez ostatnie dziesięć lat naszej pracy. Organ rentowy ma obowiązek wydąć decyzję w przeciągu jednego miesiąca i poinformować o tym klienta. Jeśli decyzja jest pozytywna wówczas to już od następnego miesiąca emerytura zostaje po raz pierwszy wypłacona, w wysokości ustalonej wcześniej wysokości. W następnych miesiącach wynagrodzenie to jest regularnie płacone.

Comments

comments