This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Brak akwizytorów OFE – czy korzystne rozwiązanie

Brak akwizytorów OFE – czy korzystne rozwiązanie

Od czasu wprowadzenia reformy emerytalnej w roku 1999, kiedy to część z naszych składem emerytalnych odprowadzano do otwartych funduszy emerytalnych, było wiele sposobów na zapisanie się do wybranego funduszu. Jednak najbardziej popularnym sposobem takiego zapisania się do funduszu był kontakt z akwizytorem, reprezentującym dany fundusz. Regułą było raczej, że to nie klient poszukiwał sposobu dotarcia do przedstawiciela funduszu i zapisania się do niego, lecz było odwrotnie – to akwizytorzy skrupulatnie wyszukiwali osoby, które jeszcze nie przynależały do żadnego z funduszy, natomiast już rozpoczęli prace i był odpowiedni czas na wybranie jednego z funduszy obecnych na rynku. Akwizytorzy byli bardzo zainteresowani w wyszukiwaniu kandydatów do zapisania się do OFE, gdyż z tego tytułu mieli wypłacane prowizje – czasami dochodziły one nawet do kilkuset złotych, jeżeli składka płacona do funduszu była relatywnie wysoka. Co ciekawe, to akwizytorzy jeszcze lepiej zarabiali na osobach, które pod wpływem ich perswazji porzucały dotychczasowy fundusz i przechodziły do nowego – wtedy taka prowizja mogła sięgnąć nawet do tysiąca złotych, co było uzależnione od wielkości wkładu zgromadzonego na koncie funduszu przez daną osobę oraz wysokości comiesięcznych składek, które tam wpływają. Takie rozwiązania doprowadzały często do nadużycia ze strony akwizytorów, którzy oszukiwali często ludzi,

Ubezpieczenia ważne w pracy

Ubezpieczenia ważne w pracy

Ubezpieczenia od nieruchomości, a także związane z pojazdami mechanicznymi, z którego większość z nas korzysta, dotyczy życia prywatnego. Jednak życie większości spośród nas zawiera także element służbowy. Inaczej mówiąc, po prostu musimy te pięć razy w tygodniu, a nieraz i częściej, chodzić do pracy. Można więc domniemywać, że również pracując, będziemy korzystać z różnych ubezpieczeń. Dla osób, które wykonują pracę na etacie, prawdopodobnie najważniejszym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, o które przecież w wielu zawodach naprawdę nietrudno. Warto tutaj zauważyć, że zdarzeniem ubezpieczeniowym jest nie tylko wypadek odniesiony w trakcie wypełniania obowiązków zawodowych, ale także taki, który zdarzy się nam w drodze do pracy lub z pracy. Istnieją także inne ubezpieczenia, z których mamy szansę skorzystać, pracując. W wielu przypadkach kładki ubezpieczeniowe są tutaj kalkulowane na warunkach preferencyjnych. Tak więc często korzystamy z grupowego ubezpieczenia na życie, dającego nam przykładowo świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, czy też z ubezpieczeń zdrowotnych, oferowanych nam przez pracodawcę. Tego typu świadczenia często pozwalają pracownikom w większym stopniu zintegrować się z firmą, co oczywiście jest korzystne także dla pracodawcy. Wartość tego typu ubezpieczeń dla pracownika nie zawsze łatwo jest oszacować, jednak mogą one stanowić znaczący bonus pozapłacowy.

Warunki ubezpieczenia w Czechach

Warunki ubezpieczenia w Czechach

Jaka wiadomo, często zdarzają się sytuacje, że musimy gdzieś wyjechać. Warto wtedy zadbać o takie rzeczy jak chociażby ubezpieczenie. Trzeba wiedzieć, że wypadki po prostu chodzą po ludziach i właśnie w związku z tym, wyjeżdżając za granicę powinniśmy poznać możliwości ubezpieczenia w danym państwie. Nie jest, bowiem tak, że w każdym kraju wygląda to tak samo. Warto wiedzieć, że na przykład w Czechach ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, tak jak ma to miejsce w Polsce. To właśnie dzięki opłaceniu tego ubezpieczenia będziemy mieć możliwość korzystania z usług medycznych, oczywiście w ramach podstawowej opieki medycznej. W przypadku, kiedy będziemy tam pracować, taką składkę ubezpieczeniową będzie opłacać pracodawca. Jeśli jednak chcemy otworzyć na terenie Czech firmę będziemy zobowiązani do opłacania składki na własną rękę. Czyli zupełnie tak jak w Polsce. Do czego jednak tak naprawdę uprawnia ubezpieczenie wykupione na terenie Czech? Przede wszystkim, mamy możliwość pełnego korzystania z podstawowej opieki medycznej. Możemy także robić wszystkie wymagane badania, albo innego rodzaju czynności medyczne, w ramach podstawy. Za wszystko inne będziemy zmuszeni dopłacić. Czasami zdarzają się sytuacje, że za jakieś specjalne zabiegi pacjent będzie musiał zapłacić całość z własnej kieszeni. Co więcej, na chwilę obecną wprowadzono przepis mówiący, że za każdorazową wizytę u lekarza trzeba dopłacić około 5 złotych.

Na czym polega II filar w emeryturze

Na czym polega II filar w emeryturze

Po 1999 roku jak uchwalono nową reformę emerytalną i wprowadzono podział na III filary każdy z nich miał być dodatkowym źródłem na gromadzenie większej ilości pieniędzy na naszą późniejszą emeryturę. Pierwszy filar polegała na wpłacaniu przez nas samych lub przez naszych pracodawców składek z naszych wypłat, które w późniejszych latach miały być jakby formą zabezpieczenia co do naszej wypłaty. II filar wprowadzony podczas uchwalania nowej reformy emerytalnej był największą wówczas nowością, która budziła wiele kontrowersji. Drugi filar to Otwarte Fundusze Emerytalne . Po roku 1999 został wprowadzony nakaz iż każda osoba podejmująca swą pierwszą pracę i urodzona po 1969 roku musiała wybrać jakiś fundusz emerytalny. Po podpisaniu umowy z pracodawca osoba ta miała miesiąc by zdecydować się na jakiś fundusz i do niego się zapisać. W momencie gdy decyzja ta nie została przez nas samodzielnie podjęta wówczas instytucja taka jak ZUS sama losowo przydzielała nas do jednego z takich funduszy. Jednak jak wiadomo losowanie te odbywało się nie poprzez dobre fundusze ale te, które nie miały zbyt dużo osób zapisanych. Wówczas mogliśmy trafić do funduszu, który nie dawał dużej gwarancji naszego zysku.

Praca opiekunki dla emerytki

Praca opiekunki dla emerytki

Wielu emerytów pragnie pracować. Częściowo wynika to z niskich emerytur, a częściowo z nadmiaru czasu i energii, jakie posiada część seniorów. Nie wszystkie starsze osoby po przejściu na emeryturę pragną jedynie siedzieć w domu i karmić gołębie czy robić na drutach. Wiele osób w późnych latach życia pragnie jeszcze obracać się wśród ludzi, być użytecznymi. Nie raz maja one mniej energii, niż za dawnych lat, ale wciąż jeszcze czują się na siłach, aby pracować na pół czy trzy czwarte etatu. Bardzo często starsze panie biorą na siebie obowiązek opieki nad dziećmi. Bywa, że są to ich wnuki, nie raz jednak są to zupełnie obce dzieciaki. W czasie, gdy rodzice maleństw są w pracy, starsze panie zajmują się nimi, bawią się razem z dziećmi, karmią je, przewijają, zabierają na spacery. Nie jest to bardzo dochodowa praca, lecz pozwala dorobić do emerytury, a ponadto przebywać wśród ludzi. Jeżeli zaś starsza osoba naprawdę kocha dzieci i ma energię, aby się nimi zajmować przez kilka godzin każdego dnia, może czerpać wiele radości z takiej pracy. Niektóre starsze panie zajmują się maluchami codziennie, inne jedynie od czasu do czasu – zależy to od tego, jak wygląda grafik pracy rodziców danego dziecka. Rodzice ufają starszym opiekunkom, gdyż zwykle mają one sporo doświadczenia w opiece nad dziećmi.