O rodzajach ubezpieczeń

O rodzajach ubezpieczeń

Jeśli mówimy o ubezpieczeniach z całą pewnością nie możemy zapomnieć o ich podziale. Ubezpieczenia nie są bowiem jednolitą kategorią. Dzieli się je na kilka rodzajów w zależności od kryterium, które służy za podstawę tego podziału. Najczęściej wszystkie rodzaje ubezpieczeń kwalifikuje się do jednej z dwóch następujących grup: ubezpieczenia gospodarcze oraz ubezpieczenia społeczne. Te ostatnie określa się także mianem ubezpieczeń socjalnych. Jeśli pod uwagę weźmiemy przedmiot ubezpieczenia to ubezpieczenia gospodarcze podzielimy na majątkowe oraz osobowe. W 1990 roku wprowadzono ustawę, na mocy której ubezpieczenia gospodarcze podzielono na dobrowolne oraz obowiązkowe. Ubezpieczenia dzielą się także na dwie następujące grupy: ubezpieczenia na życie oraz wszystkie inne pozostałe ubezpieczenia osobowe, a także te określane jako majątkowe. Ubezpieczenia majątkowe to wszystkie te ubezpieczenia, które obejmują mienie. Jeśli więc chcemy na przykład ubezpieczyć dom skorzystamy właśnie z ubezpieczenia majątkowego. Do ubezpieczeń majątkowych zalicza się także ubezpieczenie tak zwanego mienia ruchomego, które obecne jest w gospodarstwie rolnym. Jeśli natomiast chcemy si ę ubezpieczyć na przykład od następstw nieszczęśliwych wypadków to wtedy skorzystamy z ubezpieczenia osobowego. Ubezpieczeniem osobowym jest także bardzo popularne ubezpieczenie na życie. Dodatkowo wyróżnić można takie rodzaje ubezpieczeń jak ubezpieczenie posagowe czy rentowe.

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *