Monthly Archives: Marzec 2018

Rozrywki na emeryturze

Rozrywki na emeryturze

Emeryci mają wiele czasu, gdyż nie muszą chodzić do pracy. Jednocześnie jednak czują się zwykle mniej sprawni, niż w latach młodości, co znacznie ogranicza ich aktywność. Poza tym, ich emerytury nie zawsze są na tyle duże, aby pozwolić na korzystanie z różnorakich rozrywek. Na szczęście jednak, część emerytów ma hobby, które nie wymaga dużych nakładów finansowych. Niektórzy z nich regularnie wypożyczają z bibliotek książki, zarówno poezję i prozę, jak też pozycje historyczne, przyrodnicze, czy poruszające inne zagadnienia. Inni emeryci chętnie uprawiają jakiś niedrogi sport – jeżdżą na rowerze, biegają, chodzą na niedrogi, miejski basen. Jeszcze inni majsterkują, czy też szyją lub haftują. Wiele dziadków i babć zajmuje się również wnuczętami, czy też opiekuje się własnymi, już bardzo starymi rodzicami. Zajęcia te wypełniają czas, pozwalają na poczucie satysfakcji i bycia potrzebnym innym. Często też są to rzeczy bardzo potrzebne. Część emerytów, zwłaszcza ci, którzy wykonywali jakąś pracę umysłową, nie traci kontaktu ze swoim zawodem, lecz nadal czyta książki ze swojej dziedziny, udziela konsultacji młodszym kolegom po fachu, czasami pracuje jeszcze na pół czy ćwierć etatu. Jeżeli zaś starsze osoby mają pokaźną emeryturę, mogą w tym wolnym od pracy czasie spełniać swoje marzenia – podróżować, zwiedzać świat, poznawać obce kraje i kultury.

Działanie systemu emerytalnego w Polsce

Działanie systemu emerytalnego w Polsce

System emerytalny w Polsce nie jest prosty. Dzieli się on na trzy filary mające zapewnić bezpieczeństwo finansowe osobom po ukończeniu wieku emerytalnego. Wbrew pozorom obliczanie takich świadczeń jest bardzo skomplikowane. Zależą one od wieku danej osoby, wysokości zarobków i innych pobieranych przez nie świadczeń przedemerytalnych. Na ogół nie przywiązuje się większej wagi do funkcjonowania ZUS-u, a o Otwartym Funduszu Emerytalnym przeciętny Polak przypomina sobie dopiero wtedy, gdy nadejdzie czas jego wyboru. Zazwyczaj decyzje podejmuje się pod wpływem reklam, ulotek czy opinii znajomych. Bywa że powierzamy swoje składki instytucjom znajdującym się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Pracownicy Ofe nierzadko stosują różne, często też nieuczciwe sposoby by pozyskać jak największą ilość stałych klientów. Skutki tego bywają różne. Zainteresowanie wysokością emerytury, jak i samego systemu składek wzrasta wraz z zbliżaniem się wieku emerytalnego. Wtedy też poszukuje się informacji jak uzyskać świadczenia wcześniej,