This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title
This is default featured slide 5 title
 

Rozrywki na emeryturze

Rozrywki na emeryturze

Emeryci mają wiele czasu, gdyż nie muszą chodzić do pracy. Jednocześnie jednak czują się zwykle mniej sprawni, niż w latach młodości, co znacznie ogranicza ich aktywność. Poza tym, ich emerytury nie zawsze są na tyle duże, aby pozwolić na korzystanie z różnorakich rozrywek. Na szczęście jednak, część emerytów ma hobby, które nie wymaga dużych nakładów finansowych. Niektórzy z nich regularnie wypożyczają z bibliotek książki, zarówno poezję i prozę, jak też pozycje historyczne, przyrodnicze, czy poruszające inne zagadnienia. Inni emeryci chętnie uprawiają jakiś niedrogi sport – jeżdżą na rowerze, biegają, chodzą na niedrogi, miejski basen. Jeszcze inni majsterkują, czy też szyją lub haftują. Wiele dziadków i babć zajmuje się również wnuczętami, czy też opiekuje się własnymi, już bardzo starymi rodzicami. Zajęcia te wypełniają czas, pozwalają na poczucie satysfakcji i bycia potrzebnym innym. Często też są to rzeczy bardzo potrzebne. Część emerytów, zwłaszcza ci, którzy wykonywali jakąś pracę umysłową, nie traci kontaktu ze swoim zawodem, lecz nadal czyta książki ze swojej dziedziny, udziela konsultacji młodszym kolegom po fachu, czasami pracuje jeszcze na pół czy ćwierć etatu. Jeżeli zaś starsze osoby mają pokaźną emeryturę, mogą w tym wolnym od pracy czasie spełniać swoje marzenia – podróżować, zwiedzać świat, poznawać obce kraje i kultury.

Działanie systemu emerytalnego w Polsce

Działanie systemu emerytalnego w Polsce

System emerytalny w Polsce nie jest prosty. Dzieli się on na trzy filary mające zapewnić bezpieczeństwo finansowe osobom po ukończeniu wieku emerytalnego. Wbrew pozorom obliczanie takich świadczeń jest bardzo skomplikowane. Zależą one od wieku danej osoby, wysokości zarobków i innych pobieranych przez nie świadczeń przedemerytalnych. Na ogół nie przywiązuje się większej wagi do funkcjonowania ZUS-u, a o Otwartym Funduszu Emerytalnym przeciętny Polak przypomina sobie dopiero wtedy, gdy nadejdzie czas jego wyboru. Zazwyczaj decyzje podejmuje się pod wpływem reklam, ulotek czy opinii znajomych. Bywa że powierzamy swoje składki instytucjom znajdującym się w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Pracownicy Ofe nierzadko stosują różne, często też nieuczciwe sposoby by pozyskać jak największą ilość stałych klientów. Skutki tego bywają różne. Zainteresowanie wysokością emerytury, jak i samego systemu składek wzrasta wraz z zbliżaniem się wieku emerytalnego. Wtedy też poszukuje się informacji jak uzyskać świadczenia wcześniej,

Firmy oferujące ubezpieczenia

Firmy oferujące ubezpieczenia

Rynek ubezpieczeniowy jest bardzo dobrze funkcjonującym rynkiem. Oznacza to, iż istnieje na nim szereg różnego typu produktów, a sama chłonność rynku również jest duża. Sprzedażą ubezpieczeń zajmują się specjalne firmy. Można je określić, jako firmy ubezpieczeniowe. Często określa się je również, jako agencje ubezpieczeniowe lub też towarzystwa ubezpieczeniowe. W ramach swojej oferty firmy tego typu posiadają szereg różnego typu ubezpieczeń. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z polisami ubezpieczeniowymi na życie. W takim wypadku firmy wypłacają odszkodowanie w przypadku śmierci właściciela danej firmy. Podpisując umowę takowej polisy możemy również określić, kto będzie mógł polisę zrealizować, czyli, do kogo trafią pieniądze. Jak się okazuje oferta firm ubezpieczeniowych jest o wiele szersza. Mogą one proponować ubezpieczenia praktycznie wszystkiego. Wraz z rozwojem rynku i działalności samych firm ubezpieczeniowych powstają nowe polisy i nowe pomysły na ubezpieczenia. Obecnie możemy na przykład ubezpieczyć zaciągnięty w banku kredyt. Dzieje się tak, ponieważ firmy ubezpieczeniowe podjęły stałą współpracę z bankami. Firmy ubezpieczeniowe rozwijają swoją współpracę z bankami również na innych płaszczyznach. Przykładem może tu być tworzenie form lokat mogących łączyć zalety ubezpieczenia jak i lokaty. Takowe twory mogą służyć na przykład do omijania podatków od zysków kapitałowych.

System emerytalny w Polsce i dodatkowe składki

System emerytalny w Polsce i dodatkowe składki

Niegdyś emeryturę nazywano rentą starczą. Nazwa ta nie odpowiada jednak do końca stanowi faktycznemu. Emeryturę mogą otrzymywać nie tylko osoby, które osiągnęły pewien sędziwy wiek lecz także takie, które utraciły możliwość otrzymania zatrudnienia z powodu różnych nieprzewidzianych zdarzeń. W niektórych zawodach również przysługuje prawo do przejścia na wcześniejsza emeryturę, dlatego też zawody te są szczególnie poszukiwane. Wiążą się jednak one nierzadko ze szkodliwym bądź niebezpiecznym środowiskiem pracy i wystawieniem na działanie niebezpiecznych substancji. System emerytalny w Polsce nie jest prosty do zrozumienia dla przeciętnego mieszkańca. Warto jednak poświęcić trochę czasu na pozyskanie tej wiedzy, gdyż może to poprawić nasz status życia w przyszłości. W większości przypadków świadczenia emerytalne uzyskiwane po zakończeniu pracy zawodowej wiążą się ze spadkiem standardów życiowych. Jest ono zwykle zbyt niskie by zapewnić sobie godny poziom życia. Można jednak po części modyfikować wysokość świadczenia. Znaczący wpływ mają tutaj prywatne składki.

Jak wybrać fundusz emerytalny

Jak wybrać fundusz emerytalny

Od dawna w naszym kraju słowo emerytura nie kojarzona była z czymś przyjemnym. Jak wiadomo wysokość jej wśród naszego społeczeństwa nie jest zadowalające. W porównaniu z innymi krajami nasz przecięty emeryt nie może pozwolić sobie na wakacje czy też na podróżowanie jak ma to miejsce wśród niemieckich emerytur. Jednak nasz rząd zapewnia iż nowa reforma emerytalna poprawi tą sytuacje. Nowa reforma ta wprowadziła wiele zmian, które wywołały sporo zamieszania wśród naszego społeczeństwa. Na pewno najbardziej zamieszanie to wywołało podniesienie wieku emerytalnego. Jak sądzą osoby przeciwne tym zmianom nie można kazać osobie ciężko pracującej fizycznie by do 67 roku wykonywała swój zawód. Jednak społeczeństwo też jest podzielone co do opinani na temat tych zmian. Jedni twierdzą, że są one konieczne inni wręcz przeciwnie. Na pewno trzeba poczekać na rozwój wydarzeń i na odczekanie paru lat by móc wiedzieć jak na społeczeństwo a przede wszystkim na wysokość emerytury wpłynęła ta reforma. Na pewno warto mieć jakieś oszczędności na tę czas. Nie koniecznie trzeba wpłacać pieniądze na lokaty czy na inne fundusze. Warto jednak zapoznać się z ofertami takich instytucji by wiedzieć jaką decyzje należy podjąć i jaka z nich będzie dla nas odpowiednia. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że nasza emerytura choć nie będzie wysoka będzie jednak pewna.